You are here:  / Architektura

Architektura

 • Analiza wskaźnikowa w ocenie ryzyka
  Oct 22 2020

  Analiza wskaźnikowa w ocenie ryzyka

  Analiza wskaźnikowa ukazuje ryzyko finansowe Analiza wskaźnikowa jest niezbędna przy ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wynikającej ze sprawozdania finansowego. Wyróżnia się wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia, aktywności działania. Analiza wskaźnikowa służy ocenie ryzyka funkcjonowania określonego podmiotu gospodarczego. Problematyczne w oszacowaniu jest ryzyko, które występuje już dziś ale nie wywiera jeszcze na tyle…

  Read more
 • Zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym
  Oct 22 2020

  Zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym

  Niniejszy artykuł opisuje zewnętrzne metody zabezpieczania się przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym. Zewnętrzne zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym polega na jego przeniesieniu na inne podmioty za określoną opłatą. Do najbardziej popularnych metod zabezpieczania przez ryzykiem walutowym należą: dyskonto weksli, factoring, forfaiting, zabezpieczenie finansowe, kontrakty forward, kontrakty futures, opcje walutowe oraz swapy walutowe.…

  Read more
 • Uczelnie wyższe wobec globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego
  Oct 22 2020

  Uczelnie wyższe wobec globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego

  Rozwój społeczeństwa informacyjnego W dobie rozwoju zaawansowanej technologii dostrzega się rozwój społeczeństwa informacyjnego, zwanego często społeczeństwem wiedzy. Charakteryzuje się ono wykorzystywaniem na szeroką skalę technologii informacyjno-komunikacyjnych. Można również spotkać się z powstawaniem w XXI wieku gospodarki wiedzy. Takim terminem określa się gospodarkę, w której dominują usługi oraz produkty, których wartość…

  Read more
 • Rejestracja spółki z o.o. przez Internet
  Oct 22 2020

  Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

  Od 1 stycznia 2012 roku nastąpiła nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet w ciągu 24 godzin. Zakładanie spółki z o.o. on-line Nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadziła wraz z 1 tycznia 2012 roku możliwość rejestracji spółek z o.o. przez Internet. Nowelizacja zakładała czas rejestracji…

  Read more
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego
  Oct 22 2020

  Rozwój społeczeństwa informacyjnego

  Społeczeństwo informacyjne Już od drugiej połowy XX wieku obserwuje się na świecie oraz w Polsce powstawanie społeczeństwa informacyjnego. Podstawowym czynnikiem warunkującym kształtowanie takiego społeczeństwa jest dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych. Telefonie komórkowe, sieć Internet oraz wszelkiego rodzaju sprzęt do przekazywania danych stają się powszechnie wykorzystywane na szeroką skalę, co eliminuje problem…

  Read more
 • Uczelnie wyższe wobec rozwoju społeczeństwa informacyjnego
  Oct 22 2020

  Uczelnie wyższe wobec rozwoju społeczeństwa informacyjnego

  Rozwój społeczeństwa informacyjnego a jakość edukacji w szkołach wyższych W dobie rozwoju zaawansowanej technologii w Polsce dostrzega się rozwój społeczeństwa informacyjnego, zwanego często także społeczeństwem wiedzy. Charakteryzuje się ono wykorzystywaniem na szeroką skalę technologii informacyjno-komunikacyjnych. Można również spotkać się z powstawaniem gospodarki wiedzy. Takim terminem określa się gospodarkę, w której…

  Read more
 • Większy popyt na pracę przed świętami
  Oct 22 2020

  Większy popyt na pracę przed świętami

  Jak wynika z raportu agencji zatrudnienia, w tym sezonie przedświątecznym rośnie popyt na pracę tymczasową wśród sklepów, hipermatketów oraz pozostałych dostawców. Największy popyt jest zgłaszany na przełomie listopada oraz grudnia. Wzrost popytu na pracę zawdzięczamy okresowi przed Mikołajkami. Gdzie najłatwiej znaleźć pracę tymczasową przez świętami BN? Największe zapotrzebowanie na pracę…

  Read more
 • Kontrola restrukturyzacji w podmiotach powiązanych
  Oct 22 2020

  Kontrola restrukturyzacji w podmiotach powiązanych

  Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej będą mogły badać zgodność warunków ustalonych lub narzuconych w ramach restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne. Możliwość kontroli przez organy skarbowe restrukturyzacji działalności firm, wprowadzają wchodzące dzisiaj w życie dwa rozporządzenia nowelizujące przepisy dotyczące sposobu i trybu…

  Read more
 • Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie
  Oct 22 2020

  Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

  Zmiana staje się w dzisiejszych czasach jednym z najbardziej istotnych tematów zarządzania, a umiejętność kierowania zmianami często warunkuje sukces przedsiębiorstwa. Powaga, z jaką traktuje się zarządzanie zmianami w organizacji jest czymś nowym nie tylko na płaszczyźnie praktycznej, lecz również w samej teorii. Zagadnienie zmiany nie było wcześniej postrzegane jako kwestia…

  Read more
 • Konto osobiste – pierwszy produkt Alior Sync
  Oct 22 2020

  Konto osobiste – pierwszy produkt Alior Sync

  Alior Sync rozpoczął swoją rewolucję od konta osobistego, które zapoczątkowało erę bankowości internetowej. Na tle konkurentów wyróżnia się ono niezwykłą innowacyjną funkcjonalnością. Alior Sync wprowadził takie nowości jak obsługa poprzez Wirtualne Biuro, możliwość dokonywania przelewów z Facebooka, zwrot aż 5% płatności dokonanych w Internecie oraz możliwość wysyłania za darmo do…

  Read more