You are here:  / Dom i Ogród / Plastyka i rzeźba

Plastyka i rzeźba

Plastyka i rzeźba

Żebra i łęki mają przekroje o złożonym profilu laskowym. Składają się one z wycinków koła i odcinków prostych. Profile podłużnych lasek, które tworzą rysunek łęków i żeber, nadają tym elementom wyraz smukłości i lekkości. Łuk ostry uwysmukla je jeszcze bardziej. Filary i kolumny. W konstrukcji gotyckiej rola filaru jako pionowego elementu nośnego jest niezmiernie ważna. Pracuje on na obciążenia skupione. Równomierne i precyzyjne rozłożenie obciążeń w zespołach konstrukcji gotyckiej nie stwarza potrzeby stosowania filarów pośrednich, które spotykaliśmy w układach romańskich. Przekrój filaru ma mocno rozczłonkowany profil, odpowiadający układom elementów niosących pasów Sklepiennych. Formę filaru tworzy wiązka pionowych lasek otaczająca okrągły lub ośmioboczny trzon o przekrojach dopasowanych do odpowiednich żeber w sklepieniu. Trzon ten był ustawiany z bazą na wysokim cokole. U góry wieńczy go głowica pokryta realistyczną, bogatą rzeźbą dekoracyjną, przedstawiającą ornament roślinny. Kielichowo ułożone liście dębu, bluszczu, klonu, zdobią głowice filarów wiązkowych. Kolumna jako element wolno stojący występuje rzadziej niż w romanizmie. Spotkać ją możemy w otworach jako element podziału (triforia) lub jako obramienia.

Podobne artykuły tematyczne o nieruchomościach: