Piorunochrony to systemy ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi, które są stosowane w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia budynków, urządzeń elektrycznych i przemysłowych, a także zagrożenia dla ludzi. Działanie piorunochronów polega na odprowadzeniu energii wyładowania do ziemi, gdzie zostaje ona rozproszona, zamiast przechodzić przez budynki lub urządzenia elektryczne.

Jak działa piorunochron?

Piorunochron składa się z trzech podstawowych elementów: piorunochronu właściwego, uziomu i przewodu łączącego oba te elementy. Piorunochron jest najczęściej wykonany z miedzi lub aluminium, materiałów o bardzo dobrej przewodności elektrycznej. Jego zadaniem jest przyciągnięcie wyładowania atmosferycznego i odprowadzenie go do ziemi.

Uziom jest elementem, który zapewnia połączenie pomiędzy piorunochronem a ziemią. Uziom jest wbity w ziemię na głębokość kilku metrów i ma za zadanie zapewnienie jak najniższego oporu elektrycznego dla energii wyładowania, która jest odprowadzana do ziemi przez piorunochron.

Przewód łączący piorunochron z uziomem jest najczęściej wykonany z miedzi i ma za zadanie zapewnić stałe połączenie pomiędzy tymi dwoma elementami. Przewód powinien być odpowiednio mocny i elastyczny, aby wytrzymać duże naprężenia mechaniczne, które mogą wystąpić podczas uderzenia pioruna.

Warto zaznaczyć, że piorunochrony to nie tylko same piorunochrony właściwe, ale także inne elementy systemu ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi, takie jak: odgromniki, które chronią urządzenia elektryczne przed przepięciami spowodowanymi przez wyładowania atmosferyczne, i przewody ochronne, które chronią przed skutkami elektromagnetycznymi wyładowań atmosferycznych.

Dlaczego piorunochrony są tak ważne?

Wyładowania atmosferyczne to jedno z najgroźniejszych zjawisk naturalnych, które może spowodować duże straty materialne i zagrożenie dla życia ludzi. Piorunochrony są stosowane w celu minimalizowania ryzyka uszkodzenia budynków, urządzeń elektrycznych i przemysłowych, a także zagrożenia dla ludzi.