You are here:  / Architektura / Niższe koszty rejestracji spółek handlowych

Niższe koszty rejestracji spółek handlowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2012 roku wprowadziło niższą stawkę za ogłoszenie pierwszego wpisu do KRS spółki handlowej. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 maja 2012 roku.

Tańsza rejestracja spółek handlowych!

O dnia 18 maja 2012 roku koszt rejestracji spółek handlowych został obniżony. Dokładnie pobierana jest niższa stawka za ogłoszenie pierwszego wpisu spółki handlowej do Krajowego Rejestru Sądowego. Do dnia 18 maja 2012 roku opłata za pierwsze ogłoszenie wpisu spółki do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym kosztowało 500 zł. Rozporządzenie obniżyło tą stawkę o 400 zł, czyli do kwoty 100 zł.

Sama rejestracja spółki w KRS wynosi 500 zł, wraz z kosztem ogłoszenia wpisu łączny koszt rejestracji spółki handlowej wynosi 600 zł. Przed wprowadzeniem rozporządzenia koszt rejestracji kształtował się na poziomie 1000 zł.

W przypadku spółek komandytowo-akcyjnej, z o.o. oraz akcyjnej do kosztu rejestracji spółki należy doliczyć konieczność wprowadzenia kapitału zakładowego oraz koszt notarialne za podpisanie umowy w formie aktu notarialnego.

Obowiązkowe kapitały zakładowe:

  • spółka komandytowo-akcyjna – 50 000 zł,
  • spółka z o.o. – 5 000 zł (obniżony z 50 000 zł),
  • spółka akcyjna – 100 000 zł.

Koszt rejestracji spółki kapitałowej jest obniżany już od dłuższego czasu. W dniu 1 lipca 2011 nastąpiła zmiana opłaty za rejestrację w KRS spółki kapitałowej – z 1 000 zł do 5000 zł, czyli aż o 50%. Taką samą stawkę za rejestrację w KRS wprowadzono w przypadku spółki osobowej – przed 1 lipca 2011 opłata wynosiła 750 zł.

Nowe opłaty za rejestrację spółek handlowych

W Polsce od dwóch lat koszty rejestracji spółek osobowych oraz kapitałowych permanentnie zostają obniżanie. Najbardziej korzystne stało się zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnoscią. Kapitał zakładowy został obniżony z 50 000 zł do 5 000 zł. Od stycznia 2012 roku weszła ponadto możliwość rejestracji spółki z o.o. przez Internet. Taki sposób rejestracji pozwala założyć spółkę z o.o. w 24 godziny bez konieczności ponoszenia kosztów notarialnych.

Podobne artykuły tematyczne o nieruchomościach: