You are here:  / Dom i Ogród / Nieruchomość jako niepodzielny instrument finansowy

Nieruchomość jako niepodzielny instrument finansowy

Nieruchomość jako niepodzielny instrument finansowy:

Nieruchomość, w przeciwieństwie do innych instrumentów finansowych, jest dobrem niepodzielnym. Cecha ta w połączeniu z kapitałochłonnością wywołuje daleko idące konsekwencje, zarówno na etapie bezpośredniego inwestowania, jak i wycofywania się z inwestycji. Na etapie zakupu inwestor musi dysponować kapitałem o wysokiej wartości. Wysoka cena nieruchomości, zwłaszcza przemysłowych i komercyjnych powoduje, że większość nieruchomości jest dostępna tylko dla instytucji. Również na etapie wycofywania się z inwestycji, zwłaszcza w okresie recesji, przy sprzedaży dużych nieruchomości, wielu inwestorów zaniża cenę, aby znaleźć nabywcę.

Niepodzielność nieruchomości negatywnie wyróżnia nieruchomość spośród innych instrumentów finansowych, stanowiąc wadę tego kierunku inwestowania. Początkujący inwestor na giełdzie może dysponować kapitałem o wysokości kilkuset złotych – kiedy potrzebuje części tej kwoty, bez trudu odzyskuje ją poprzez sprzedaż potrzebnej liczny akcji. Nie musi sprzedawać całego pakietu. Tak samo może postąpić właściciel obligacji, wyrobów ze złota czy zbiorów malarstwa. Tylko doświadczony z odważny inwestor potrafi przezwyciężyć tę wadę lokowania kapitału w nieruchomości, wchodząc we współwłasność czy obciążając hipotekę nieruchomości.

Podobne artykuły tematyczne o nieruchomościach: