You are here:  / Usługi / Bezpieczny zakup mieszkania w 6 krokach

Bezpieczny zakup mieszkania w 6 krokach

Bezpieczny zakup mieszkania w 6 krokach

Zakup mieszkania wiąże się z pewnymi niedogodnościami które trzeba wykluczyć podczas zakupu mieszkania na rynku wtórnym. Mogą to być zadłużone mieszkania lub z lokatorami o których sprzedający nic ci nie powiedział. Jak skutecznie zabezpieczyć się przed takimi ewentualnościami w momencie gdy zdecydujesz się na zakup mieszkania? Co należy sprawdzić sprawdzić przed zakupem mieszkania?

Pierwszym krokiem podczas zakupu mieszkania jest sprawdzenie stanu księgi wieczystej. Podczas pierwszej wizyty w mieszkaniu poproś właściciela lub pośrednika sprzedaży o nr księgi wieczystej. Dzięki temu ustalisz kto jest właścicielem i czy pokrywa się ten stan rzeczy z danymi wpisanymi w akcie notarialnym. Na rynku są mieszkania, które nie posiadają księgi wieczystej. Ma to miejsce w przypadku mieszkań które należą do spółdzielni mieszkaniowych, gdzie lokatorzy mają spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu. Dlatego jeżeli zdecydujesz się na zakup mieszkania przynależnego do spółdzielni musisz poprosić właściciela lub pośrednika sprzedaży o zaświadczenie które potwierdzi jego prawo do lokalu, może być np. akt notarialny lub zaświadczenie od spółdzielni.

Drugim krokiem będzie sprawdzenie w księdze czy mieszkanie które chcesz kupić nie jest obciążone jakimś długiem, np. kredyt hipoteczny. Przed zakupem mieszkania trzeba ustalić w przypadku zadłużenia, czy właściciel sam ureguluje dług czy zostanie on spłacony podczas podpisywania aktu notarialnego na zasadzie pomniejszenia kwoty zakupu mieszkania o ten dług i bezpośrednie przelanie tej kwoty na konto wierzyciela. Wcześniej należy uzyskać zaświadczenie o stanie zadłużenia od wierzyciela. Następnie trzeba wykreślić figurującą hipotekę z księgi wieczystej.

Trzeci krok to umowa dożywocia. Podczas zakupu mieszkania należy zapytać czy mieszkanie nie jest obciążone tzw. prawem dożywocia. O co chodzi z tym dożywociem? Jest to umowa uregulowana w Kodeksie cywilnym. Charakteryzuje się ona tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. co oznacza w praktyce, że jakaś bliższa właścicielowi może mieszkać w danym lokalu aż do swojej śmierci, niezależnie od tego, kto jest właścicielem mieszkania. Tutaj konieczne jest wyrażenie zgody na na taką sprzedaż tej osoby na którą ustanowiono umowę dożywocia. jeżeli tego nie dopilnujesz możesz narazić się na transakcję która będzie obciążona wada prawną W przeciwnym razie sprzedaż mieszkania bez takiej zgody powoduje, że transakcja sprzedaży jest obciążona wadą prawną.

WAŻNE!
Możesz się od tego uchronić, bo w księdze wieczystej może nie być ujęta taka informacja należy zadbać o to aby w umowie sprzedaży mieszkania koniecznie znalazł się taki zapis który mówi o tym że mieszkanie nie jest obciążone prawami osób trzecich. Tylko na tej podstawie takiego zapisu możemy domagać się odszkodowania na wypadek, gdyby sprzedający złożył nieprawdziwe oświadczenie w tej kwestii.

Czwarty krok to sprawdzenie czy podczas zakupu mieszkania na rynku wtórnym są jeszcze zameldowani lokatorzy. W tym przypadku należy zażądać od sprzedającego dostarczenia zaświadczenia z urzędu miasta lub gminy, że w danym lokalu nikt nie jest zameldowany. Tutaj należy zwrócić uwagę czy zaświadczenie nie było wystawiane np. 2 miesiące temu. Najlepiej żeby takie zaświadczenie był wystawione w dniu sprzedaży nieruchomości. Jeżeli zaniedbasz ten fakt możesz narazić się na kupno mieszkania z lokatorami, którzy mają prawo posiadania lokalu. Wtedy pozostaje Ci tylko pozew o eksmisję i proces sądowy. Niestety takie sprawy ciągną się latami.

Piąty krok to zaległości czynszowe lub opłaty za media. Tutaj należy się domagać od właściciela mieszkania aby pokazał zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnoty mieszkaniowej, że takich zaległości z tytułu czynszu nie ma. Podobnego zaświadczenia można zażądać w przypadku opłat za gaz lub za prąd. Tutaj najlepiej sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, gdy już zdecydujemy się na zakup mieszkania.

Szósty krok to sprawdzenie czy sprzedający ma działalność gospodarczą. Należy tu sprawdzić czy mieszkanie ma „czystą hipotekę” i czy firma nie posiada żadnych zaległości podatkowych. Trzeba wziąć pod uwagę że firmy prowadzące jednoosobową działalność przeważnie mieszkanie traktują jako siedzibę przedsiębiorstwa. Chodzi tu głównie o długi podatkowe na firmę. W momencie kiedy zdecydujesz się na zakup mieszkania od firmy która ma zaległości podatkowy, może wystąpić problem pociągnięcia Cię do odpowiedzialności za zaległości podatkowe poprzedniego właściciela. Dlatego aby uniknąć takiej sytuacji trzeba wystąpić do właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami.To samo dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, też trzeba od przedsiębiorcy zażądać aktualnego zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami.

Podobne artykuły tematyczne o nieruchomościach: