You are here:  / Posts created by admin

 • Analiza wskaźnikowa w ocenie ryzyka
  Oct 22 2020

  Analiza wskaźnikowa w ocenie ryzyka

  Analiza wskaźnikowa ukazuje ryzyko finansowe Analiza wskaźnikowa jest niezbędna przy ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa wynikającej ze sprawozdania finansowego. Wyróżnia się wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia, aktywności…

  Read more
 • Zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym
  Oct 22 2020

  Zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym

  Niniejszy artykuł opisuje zewnętrzne metody zabezpieczania się przedsiębiorstw przed ryzykiem walutowym. Zewnętrzne zabezpieczanie przed ryzykiem walutowym polega na jego przeniesieniu na inne podmioty za określoną…

  Read more
 • Uczelnie wyższe wobec globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego
  Oct 22 2020

  Uczelnie wyższe wobec globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego

  Rozwój społeczeństwa informacyjnego W dobie rozwoju zaawansowanej technologii dostrzega się rozwój społeczeństwa informacyjnego, zwanego często społeczeństwem wiedzy. Charakteryzuje się ono wykorzystywaniem na szeroką skalę technologii…

  Read more
 • Rejestracja spółki z o.o. przez Internet
  Oct 22 2020

  Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

  Od 1 stycznia 2012 roku nastąpiła nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet w ciągu 24 godzin. Zakładanie spółki…

  Read more
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego
  Oct 22 2020

  Rozwój społeczeństwa informacyjnego

  Społeczeństwo informacyjne Już od drugiej połowy XX wieku obserwuje się na świecie oraz w Polsce powstawanie społeczeństwa informacyjnego. Podstawowym czynnikiem warunkującym kształtowanie takiego społeczeństwa jest…

  Read more
 • Uczelnie wyższe wobec rozwoju społeczeństwa informacyjnego
  Oct 22 2020

  Uczelnie wyższe wobec rozwoju społeczeństwa informacyjnego

  Rozwój społeczeństwa informacyjnego a jakość edukacji w szkołach wyższych W dobie rozwoju zaawansowanej technologii w Polsce dostrzega się rozwój społeczeństwa informacyjnego, zwanego często także społeczeństwem…

  Read more
 • Większy popyt na pracę przed świętami
  Oct 22 2020

  Większy popyt na pracę przed świętami

  Jak wynika z raportu agencji zatrudnienia, w tym sezonie przedświątecznym rośnie popyt na pracę tymczasową wśród sklepów, hipermatketów oraz pozostałych dostawców. Największy popyt jest zgłaszany…

  Read more
 • Kontrola restrukturyzacji w podmiotach powiązanych
  Oct 22 2020

  Kontrola restrukturyzacji w podmiotach powiązanych

  Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej będą mogły badać zgodność warunków ustalonych lub narzuconych w ramach restrukturyzacji działalności pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, jakie ustaliłyby…

  Read more
 • Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie
  Oct 22 2020

  Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

  Zmiana staje się w dzisiejszych czasach jednym z najbardziej istotnych tematów zarządzania, a umiejętność kierowania zmianami często warunkuje sukces przedsiębiorstwa. Powaga, z jaką traktuje się…

  Read more
 • Konto osobiste – pierwszy produkt Alior Sync
  Oct 22 2020

  Konto osobiste – pierwszy produkt Alior Sync

  Alior Sync rozpoczął swoją rewolucję od konta osobistego, które zapoczątkowało erę bankowości internetowej. Na tle konkurentów wyróżnia się ono niezwykłą innowacyjną funkcjonalnością. Alior Sync wprowadził…

  Read more