You are here:  / Podatki / Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet

Rejestracja spółki z o.o. przez Internet
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Od 1 stycznia 2012 roku nastąpiła nowelizacja kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca możliwość rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet w ciągu 24 godzin.

Zakładanie spółki z o.o. on-line

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadziła wraz z 1 tycznia 2012 roku możliwość rejestracji spółek z o.o. przez Internet. Nowelizacja zakładała czas rejestracji w ciągu 24 godzin. Początkowo system był jednak nieco zawody, co opóźniało czas rejestracji spółek z o.o.. Obecnie jest lepiej, niemniej jednak nadal występują wady tego sposobu zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W celu rejestracji spółki z o.o. on-line należy założyć konto i wypełnić odpowiedni formularz. Po wypełnieniu wygenerowanego formularza w systemie teleinformatycznym trzeba opatrzyć go podpisem elektronicznym.

System on-line służący do rejestracji spółek z o.o. znajduje się pod adresem internetowym:
https://ems.ms.gov.pl/

Każdy ze wspólników musi posiadać indywidualne konto. Po zatwierdzeniu danych wpisanych do formularza zostanie on przesłany do odpowiedniego sądu rejestrowego. Jeżeli sąd nie będzie miał żadnych zastrzeżeń co do wpisanych informacji, spółka z o.o. zostanie zarejestrowana w przeciągu 24 godzin.

Wady i zalety rejestracji spółki z o.o. przez Internet

Podstawowymi zaletami rejestracji spółek z o.o. online są: szybszy sposób rejestracji oraz niższe koszty rejestracji. Zakładanie spółki przez Internet nie wymaga obecności notariusza, dzięki czemu wspólnicy spółki nie ponoszą kosztów notarialnych. Z kolei najważniejszą wadą takiego sposobu rejestracji spółki z o.o. jest możliwość podpisania jedynie standardowej, wygenerowanej przez system umowy. Nie ma możliwości zawarcia w niej jakichkolwiek dodatkowych regulacji, a każda późniejsza zmiana w umowie spółki będzie wymagać już formy notarialnej, co oznacza dodatkowe koszty dla przedsiębiorców. Wadą zakładania spółki przez Internet jest ponadto konieczność wprowadzenia kapitału zakładowego (minimum 5 000 zł) jedynie w postaci gotówki. Prawo nie dopuszcza dokonania aportu środka trwałego lub innego aktywa. Normalna forma rejestracji sp. z o.o. dopuszcza możliwość wniesienia kapitału w postaci niepieniężnej. Na szczęście przedsiębiorcy mają 7 dni od momentu rejestracji spółki na wpłacenie gotówki.

Należy pamiętać, że rejestracja spółki on-line obejmuje jedynie wpis do KRS – przedsiębiorcy są zobowiązani zgłosić spółkę do US, ZUS oraz Urzędu Statystycznego.Ponadto system nie jest obsługiwany przez przeglądarkę internetową – Internet Explorer, trzeba wiec korzystać z innych przeglądarek.

Ciekawostka!

Czy wiesz, że istnieje rodzaj spółki mieszanej – spółka z o.o. komandytowa, która wpływa na optymalizację podatkową? Jest to spółka komandytowa, której komplementariuszem jest spółka z o.o., najczęściej nieprowadząca działalności gospodarczej. Efekt optymalizacji jest spowodowany tym, że w spółce komandytowej opodatkowani są wspólnicy, a spółka z o.o. paci podatek od własnego dochodu. Zatem część zysku przypadająca na spółkę z o.o. nie podlega opodatkowaniu.

Podobne artykuły tematyczne o nieruchomościach: