You are here:  / Dom i Ogród / Opłacalność inwestowania w nieruchomości na tle innych inwestycji

Opłacalność inwestowania w nieruchomości na tle innych inwestycji

Opłacalność inwestowania w nieruchomości na tle innych inwestycji
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Opłacalność inwestowania w nieruchomości na tle innych inwestycji

Wśród wielu innych klasyfikacji inwestycji na uwagę zasługuje podział inwestycji na dwa rodzaje: inwestycje rzeczowe, czyli materialne, oraz inwestycje finansowe. Inwestycje rzeczowe polegają na zakupie maszyn, nieruchomości, dzieł sztuki, znaczków czy starych monet. Inwestycje finansowe, zwane również kapitałowymi, polegają na zakupie papierów wartościowych, dewiz, udziałów w funduszach powierniczych czy wierzytelnościowych, lokowaniu oszczędności na rachunkach bankowych. Inwestor może dokonać lokaty kapitału inwestując bezpośrednio w zakup składników majątkowych, budowę czy rozbudowę, bądź pośrednio, kupując akcje firm czy udziały w funduszach powierniczych.

Poszczególne instrumenty finansowe są źródłem różnych dochodów. Przykładowo, dochodem z akcji będzie dywidenda, dochodem z nieruchomości będzie bieżący czynsz oraz dochody pozaczynszowe, a także przyrost wartości nieruchomości w czasie, tzw. zysk kapitałowy.

Do podstawowych zalet inwestowania w nieruchomości należą:

Możliwość zabezpieczenia kapitału np. przed kradzieżą czy też wydatkowaniem na nadmierną konsumpcję bieżącą.
Ochrona kapitału przed inflacją.
Możliwość uzyskania ulg podatkowych w podatku dochodowym czy podatku od nieruchomości.
Możliwość zaciągnięcia kredytu pod zabezpieczenie hipoteczne i „odmrożenie” tym samym włożonego kapitału.

Do podstawowych wad inwestowania w nieruchomości należą:

Niepodzielność inwestycji.
Konieczność zarządzania nieruchomościami.
Ryzyko inwestowania w nieruchomość.
Mała płynność nieruchomości.

Podobne artykuły tematyczne o nieruchomościach: