You are here:  / Dom i Ogród / Nieruchomość jako podstawa osiągania ulg podatkowych

Nieruchomość jako podstawa osiągania ulg podatkowych

Nieruchomość jako podstawa osiągania ulg podatkowych
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Nieruchomość jako podstawa osiągania ulg podatkowych:

Zasadniczymi podatkami, które wpływają na decyzje inwestycyjne w nieruchomości, są podatek dochodowy, podatek od nieruchomości oraz od spadków i darowizn. Ustawodawcy w wielu krajach stosują ulgi podatkowe wpływając w ten sposób na ożywienie rynku nieruchomości. W wielu krajach inwestor uzyskuje dodatkowe odliczenia od podatku zaciągając kredyt hipoteczny. Płacone odsetki są kosztami, które podlegają odliczeniu. Umożliwia to zmniejszenie efektywnego kosztu kredytu.

Bardzo motywującą okazała się również ulga budowlana wprowadzona w 1991 roku.

Warto zwrócić uwagę, że wzrost podatków nie wywołałby proporcjonalnego spadku podaży i popytu, gdyż podaż i popyt na nieruchomości wykazują się małą elastycznością.

Nieruchomość jako podstawa zabezpieczenia kredytu:

Możliwość zaciągnięcia kredyty pod tzw. zabezpieczenie hipoteczne stanowi jedną z najważniejszych zalet nieruchomości jako lokaty kapitału. Poprzez instrument hipoteki właściciel „odmraża” wcześniej zainwestowany kapitał, przeznaczając go na inne cele inwestycyjne. Możliwość odmrożenia kapitału pozwala zatem inwestorowi powiększyć w szybkim tempie swoje inwestycje. W krajach wysoko rozwiniętych hipoteka jest uważana za pierwszorzędną formę zabezpieczenia.

Podobne artykuły tematyczne o nieruchomościach: