You are here:  / Dom i Ogród / Nieruchomość jako inwestycja aktywna, wymagająca zarządzania

Nieruchomość jako inwestycja aktywna, wymagająca zarządzania

Nieruchomość jako inwestycja aktywna, wymagająca zarządzania:

Inwestor, nabywający nieruchomość, musi być świadom, że wymaga ona – oprócz kapitału na etapie nabycia – również czasu, który jest potrzebny na zebranie i analizę danych z rynku, na prowadzenie negocjacji, a przede wszystkim na administrowanie. W przypadku nieruchomości inwestor musi doglądać budynek, podejmować decyzje dotyczące ulepszeń i restrukturyzacji, zbierać czynsz. Nabywają inne instrumenty, np. akcje, inwestor zarządza na etapie podejmowania decyzji sprzedaży czy akwizycji, ale w trakcie własności nie musi wykonywać codziennych działań.

Inwestor może zatrudnić zarządcę. Usługa ta nie zwolni go jednak z obowiązku zarządzania. Zarządca uprawniony jest bowiem jedynie do wypełniania czynność tzw. zwykłego zarządu, do których nie należą np. decyzje o obciążeniu nieruchomości prawami osób trzecich, decyzje remontowe czy modernizacyjne. Zarządca przygotowuje budżety nieruchomości, czyli plany finansowe, sporządza sprawozdania finansowe dla właściciela. Oba te dokumenty muszą być przez właściciela zaakceptowane.

Zarządzanie wymaga czasu i wysiłku ze strony inwestora. Jeżeli inwestor nie będzie aktywnie zarządzał, lecz przyjmie bierny styl zarządzania, jego inwestycja może okazać się przestarzała i stracić na wartości.

Podobne artykuły tematyczne o nieruchomościach: